naslovna | životopis | znanost i nastava | slobodno vrijeme | kontakt

 


prof.dr.sc. Mijo Bergovec, F.E.S.C., F.A.C.A.

 

Međimurje, HrvatskaMijo Bergovec rođen je u 1945. godine u Hodošanu u Međimurju. Osnovnu je školu pohađao u rodnom Hodošanu i u Čakovcu, nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Medicinski fakultet u Zagrebu upisao je 1970., a diplomirao 1975. godine. Specijalizaciju iz interne medicine obavio u Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice "Sestre Milosrdnice" u Zagrebu, specijalistički ispit položio 1983., nakon čega je nastavio rad u istoj instituciji.

Nakon završenoga poslijediplomskoga studija iz kardiovaskularnih bolesti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, 1986. godine obranio je magistarski rad "Vrijednost QRS kompleksa u procjeni veličine infarkta miokarda i funkcije lijevog ventrikula nakon preboljelog infarkta". 1990. je obranio doktorsku disertaciju sa temom "Utjecaj veličine infarkta miokarda na poremećaj gibanja stijenke lijeve klijetke".
Poslijedoktorsko usavršavanje iz kardiologije obavljao u Klinici Eppendorf , Hamburg (mentori: Detlef Mathey i Walter Bleifeld) - 1988 i 1989. Radio je u Poliklinici za prevenciju bolesti srca i krvnih žila i rehabilitaciju Srčana; u Zavodu za bolesti srca i krvnih žila KB Sestre Milosrdnice - koronarna jedinica; u Zavodu za bolesti srca i krvnih žila KB Dubrava, gdje je od 1996. godine u funkciji pročelnika Zavoda.

Medicinski fakultet ZagrebOn je nastavnik Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1988. izabran je za znanstvenog asistenta, četiri godine potom za docenta, tri godine potom za izvanrednog profesora iz područja interna medicina. Godine 1994. priznata mu je subspecijalizacija iz kardiovaskularnih bolest.
Redovni je profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2000. godine i izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je vršitelj dužnosti pročelnika Katedre Interne medicine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu u akademskoj godini 2002/03. Predstojnik je Katedre za Internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 1998 godine. Od godine 1996. ima titulu Znanstvenog savjetnika.
Nastavna djelatnost profesora Bergovca obuhvaća i vođenje izbornog predmeta na Medicinskom fakultetu, vođenje poslijediplomskih tečajeva 1. kategorije iz elektrokardiografije, predavanja na poslijediplomskim studijima iz anesteziologije, opće medicine, epidemiologije, otorinolaringologije i gerontostomatologije. Predavač je po pozivu na više nacionalnih i internacionalnih kongresa iz interne medicine, kardiologije, anesteziologije, obiteljske medicine i ateroskleroze.

Klinička bolnica DubravaMedicinski interesi Mije Bergovca su intenzivna kardiologija, koronarna bolest srca, elektrokardiografija, prevencija kardiovaskularnih bolesti, utjecaj rata na pojavnost koronarne bolesti, organizacija suvremene kardiološke medicinske službe.

Ukupno objavio 217 radova, (Lancet - 3 rada, European Heart Journal, Journal of Electrocardiology, Liječnički Vjesnik, Croatian Medical Journal i dr.), 19 u časopisima koje citira Current Contents. Autor knjige "Praktična elektrokardiografija" (2 izdanja), koautor "Prvog hrvatskog farmakoterapijskog priručnika", urednik hrvatskog prijevoda "Harrisonovi principi interne medicine" i 2 izdanja džepnog priručnika hrvatskog prijevoda Harrisonovih Principa interne medicine. Urednik je hrvatskog prijevoda "The Merck Manual", urednik prijevoda "MSD Priručnik za bolesnike", i prijevoda "Laboratorijska dijagnostika u kliničkoj medicini". Autor je 19 poglavlja u medicinskim udžbenicima. Recenzent je više hrvatskih i inozemnih medicinskih časopisa te znanstvenih projekata. Objavio je velik broj edukativno popularnih članaka u dnevnim i tjednim listovima. Mentor je većem broju magistarskih radova i doktorskih disertacija.
Voditelj je znanstvenog projekta Ministarstva znanosti Republike Hrvatske: "Upalni biljezi u akutnom koronarnom sindromu". Taj znanstveni projekt je i dalje u tijeku. Nacionalni je koordinator i član znanstvenog komiteta tri velike međunarodne studije iz područja liječenja akutnog koronarnog sindroma: HERO 2 – Study, STAT study i Extract Timi 25.

koncert Zagrebačkih liječnika pjevačaRedovni član Hrvatske Akademije medicinskih znanosti, Europskog kardiološkog društva (F.E.S.C.), Scientific Council of the American College of Angiology i American College of Angiology (F.A.C.A.), New York-ške Akademije znanosti, internističkog, angiološkog i farmakološkog društva Hrvatskog liječničkog Zbora i Hrvatskog liječničkog katoličkog društva. Potpredsjednik je Hrvatskog kardiološkog društva.

Mijo Bergovec je intelektualac širokog obrazovanja. Studirao je filozofiju i teologiju na Bogoslovskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je član vokalnog sastava "Žeteoci", dirigent mješovitog pjevačkog zbora sv. Josipa u Zagrebu, umjetnički voditelj okteta "Gorani". Član je Hrvatskog liječničkog glazbenog društva od 1972., a dirigent i umjetnički voditelj muškog pjevačkog zbora " Zagrebački liječnici pjevači " od 1974. U svojem glazbenom opusu broji 6 glazbena nosača zvuka (ploča, kaseta, CD).
Nositelj je više međunarodnih i domaćih priznanja: Diplome i Povelje HLZ, najviše nagrade Hrvatskog liječničkog zbora "Ladislav Rakovac".

 

 

 

naslovna | životopis | znanost i nastava | slobodno vrijeme | kontakt